Organisation - ledning och administration

 

Namn och e-post Ansvarsområde Direkttfn Mobiltfn
Björn Widerström VD 0498-20 56 23 0704-449 389

Robert Rosén

Transportledare

0498-20 56 33

0704-47 56 33

Jan Mårtensson Transportledare 0498-20 56 28 0704-47 56 40

Håkan Eskedahl  

Transportledare

0498-205632

0704-47 56 32

Ann Eneqvist  

Administration

 

0704-47 56 62

Göran Strandberg       Personalchef 0498-20 56 27 0704-47 56 65

Peter Carlsson

Fordonschef

0498-20 56 34

0704-47 56 39

Elisabeth Björkegren Löner

0498-20 56 26

Christina Petersson

Ekonomi

0498-20 56 25

Yvonne Gabrielsson Administration 

0498-20 56 24

Caj Pärlsäter Transportledare 0704-47 56 53
Ronnie Eneqvist Transportledare ICA 0704-220 197