Om oss

Verksamheten, som etablerades 1963, avser godstransporter mellan Gotland och fastlandet samt lokalt på Gotland i samarbete med DB Schenker.

Daglig linjetrafik bedrives mellan Gotland och Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Västkusten, Malmö/Skåne, Kalmar/Nybro, Norrköping/Linköping, Jönköping och Örebro samt distributions- och beställningstrafik på Gotland.

Verksamheten i Visby bedrivs från lokaler vid Lundbygatan 3 (kontor, personalutrymmen och fordonsupptällning).

Trafiken mellan Gotland och Stockholm/Mälardalen sker med påhängsvagnar (semitrailers). 10 dragbilar är stationerade i Stockholm.

Den sammanlagda fordonsparken - lastbilar och släpfordon - uppgår till ca 175 enheter

Bolaget har cirka 120 anställda.