Koncernförhållanden

Den  1 januari 2010 startade koncernen TEG AB.
Organisationsnummer: 556620-8137

Ordförande, Per Vinberg, arbetar deltid

Ekonomichef, som delas med GÅC, är Marie Ahlgren, tel.nr 0498-28 28 84
Övriga styrelseledamöter:

Arne Båtelsson
Anders Dahlgren
Jan-Erik Rosengren
Håkan Samuelsson
Görel Almgren
Thomas Nyberg
Lars-Göran Gillerfors


Revisorer: Anita Levander 

Förutom Gotlands Bilfrakt AB ingår följande företag i koncernen:

Gotlands Åkericentral AB

Bingers Mekan AB

Translast Transport AB