Framtida utveckling

Nya lokaler och lagringstjänster
Bolaget lokaliseras hösten 2002 till Lundbygtan 3 i Visby med ca 2.500 kvm lokalyta, varav en stor del skall utnyttjas för lagringstjänster. Fastigheten är belägen i anslutning till
DB Schenkers godsterminal.


Gotlandstilläggets avveckling
I december 1995 beslöt Riksdagen att "gotlandstillägget", vilket subventionerar godstrafiken mellan Gotland och fastlandet, skulle avvecklas successivt utan att ersättas av kompenserande statsstöd. Det första avvecklingssteget medförde ca 23 % fraktprisökningar, vilka delvis fick elimineras genom ökat statsstöd  till färjetrafiken. I avvaktan på andra lösningar har regeringen beslutat uppskjuta den slutliga avvecklingen av "gotlandstillägget". Enligt det senaste förslaget, vilket har utarbetats av Berit Rollén och överlämnades till regeringen i augusti 2001, skulle gotlandstillägget avvecklas före den 1 januari 2003. Enligt budgetpropositionen för 2003 anslås inga ytterligare medel för att delvis kompensera slopandet, varför gotlandstillägget blir kvar tills vidare.