Fordonsparken

Gotlands Bilfrakt har en modern och välanpassad fordonspark.

Bolaget har följande fordon

Dragbilar för påhängsvagn                    22 st
Fjärrgodsbilar med skåp eller flak         27 st
Distributionsbilar                                   25 st
Påhängsvagnar (semitrailer)                52 st
Släpvagnar                                           18 st
 Dolly                                                       8 st
Hjullastare                                              1 st

Av dragbilarna är 10 st stationerade i Stockholm och 1 i Jönköping.